Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00154
Titel

Zabytek z czasów pogańskiej Słowiańszczyzny

ErschienenCzas. 1856, nr. 162
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 154, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Najdawniejszy zabytek archeologiczny Lwowa z ruskich czasów
Wykaz władców Słowiańszczyzny od najdawniejszów czasów
Obrazy z południowej Słowiańszczyzny / Zmorski R.
Zabytek dawnego snycerstwa polskiego z XVI stulecia / D.
Słowianka z czasów przedchrześcijańskich / Bolesławicz
Zabytek historyczny o Pińsku / Moszyński Ant.
Zabytek panowania tureckiego na Podolu