Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00145
Titel

O wystąpieniu Arndta przeciw Słowian

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1851, nr. 83
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 145, s. 7-8
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Oliwa do ognia. (Z powodu wystąpienia prof. Radeckiego w sprawach polsko-ruskich) / Koneczny Feliks
Pogląd na dzieje Słowian zachodnio-północnych między Łabą a granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich na widownię dziejową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych / Sieniawski dr.
Listy czeskie. (Myśl zbudowania teatru narodowego w Pradze. Przeszkody polityczne i plemienne. Rok 1848. Nieprzyjazne wystąpienie Niemców. Staroczesi i młodoczesi) / Gabler Dr.