Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00125
Titel

Feudalność u Słowian

ErschienenMagazyn powszechny. Warszawa. 1838, s. 227, 235
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/56008?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 125, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O lennictwie i feudalności u Słowian od połowy XIV w.
Kilka słów o słowiaństwie i słowiańszczyznę / Bońkowski H. N.
Słowiańszczyzna a słowianofilstwo
Posłannictwo Słowian i odrębność Rusi. Rzut oka na Słowiańszczyznę / Buszczyński Stef.
Z niwy słowiańskiej. (Idea solidarności słowiańsko-romańskiej wśród Chorw.)
Idea słowiańska w prasie słowiańskiej (rosyjskiej)
Południowa Słowiańszczyzna. I. Zarysy ogólne, II. Wojna Słowian w Turcyi. (Autor mówi o moralnym stanie plemion słowiańskich i o tem, jakie siły południowych Słowianie do walki z Turkami wystawić mogą) / Burzyński Kaz.