Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00121
Titel

O stanie kmiecym i poddanym u Słowian od połowy XIV do końca XVII w.

ErschienenKwart. nauk. 1835, I, s. 63
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 121, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O lennictwie i feudalności u Słowian od połowy XIV w.
Biskupstwa greckie w ziemiach ruskich od połowy w. XIV. / Fijałek Jan
О ямах до конца XVII в. / ДОМБРОВСКИЙ
O stanie cywilnym dawnych Słowian / Rakowiecki
История русского города до конца XVII в. / ФИРСОВ Н. Н.
Koleje dziejowe zrzeszania się politycznego Słowian północnych do połowy XV w. / Jabłonowski Aleks.
Обзор иконописания в России до конца XVII в. / РОВИНСКИЙ Д. А.