Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00117
AutorOssoliński J. M.
Titel

Początki Słowian

ErschienenCzas. nauk. Ossol. 1831, II, 1-31; III, 1-42; IV, 1-41; 1832, I, 1-32; 1833, zesz. III, 1-17; IV, 1-14; V, 1-18; VI, 1-15; VII, 1-21; VIII, 1-15
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 117, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Domysl śledzeniu podany: Goście Piasta mogli bydź Cyryli i Metody, apostołowie Słowian / Ossoliński J.
Początki Chorwacyi iliryjskiej / Bogusławski Ed.
Początki literatury chorwackiej / N. R.
Początki nauki kopalnictwa / Łabęcki Hilary
Początki kartografii w Polsce / Bujak, F.
Początki prasy ukraińskiej nad Dnieprem
Apostołowie Słowian / Olechnowicz T. J.