Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00111
Titel

Listy o Polsce, zawierające uwagi nad sl. narodami i pokoleniami. (Rec. książki Krystyna Szyrmy po angiel. wydanej)

ErschienenAstrea 1825, I, 16-22
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 111, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Uwagi nad uwagami
Uzniczke Uspomene. Rec. Krystyna Zaleska / Radicz Stjepan
Uwagi nad tym rysem / Załuski Jan
Uwagi nad ludem na Rusi osiadłym
Uwagi i postrzeżenia nad rozumowaniem Lewickiego o dzwonie lwowskim
Uwagi nad polskimi przekładami pieśni o wyprawie Igora na Połowców / K. S.
Uwagi nad językiem polskim, czeskim i rosyjskim