Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00111
Titel

Listy o Polsce, zawierające uwagi nad sl. narodami i pokoleniami. (Rec. książki Krystyna Szyrmy po angiel. wydanej)

ErschienenAstrea 1825, I, 16-22
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 111, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kwiety czeskie r. 1836 z czerwca, zawierające: przekłady poezyi Mickiewicza i Niemcewicza
Niezapominajki Ukraińca, zawierające oprócz oryginalnych poezyi autora, przekłady całkowitych poematów A. Puszkina / Daszkowski E. F.
Nowy Parnas Polski. Zawierający poezye Edwarda Odyńca
Kalendarz narodowy polsko-czeski, zawierający dział informacyjny i literacki. 1899, rocz. I.
Śpiewnik wielkopolski, zawierający pieśni narodowe, polonezy, kujawiaki, mazury, pieśni obyczajowe, miłośne, weselne, towarzyskie, akademickie, pasterskie, żydowskie, myśliwskie, dziadowskie, arje, duety, dumki, piosnki krotochwilne, oraz wyjątki z oper, operetek i wodewilów. Wydanie drugie, znacznie powiększone / Lassota, W.