Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00101a
AutorKopernicki Walery
Titel

Rzeki i jeziora, tekst objaśniający do mapy hydrograficznej dawnej Słowiańszczyzny, przez W. K.

OrtWarszawa 1883, 8, s. 125, kop. 75
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Geografia
URL (primär)http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=707
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 101, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczyzny, część zachodnio-półniowa, przez W. K. Tóplitz / Kopernicki Walery
Geografia historyczna dawnej Polski z dodaniem mapy Rzeczypospolitej J. Babireckiego / Gloger, L.
Do dziejów Słowiańszczyzny
Rzeki wałdajsko sarmackie / Nałkowski W.
Z nad jeziora Odrydzkiego w Macedonii
Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołynm, z materyałów zebranych przez Zofię Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w powiecie zwiahelskim / Kopernicki Izydor
Źródła do dziejów Słowiańszczyzny. I. Helmolda kronika słowiańska z XII w. z języka łacińskiego na polski przełożona, z mapą ułożoną przez Jana Papłońskiego