Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00101a
Author(s)Kopernicki Walery
Title

Rzeki i jeziora, tekst objaśniający do mapy hydrograficznej dawnej Słowiańszczyzny, przez W. K.

PlaceWarszawa 1883, 8, s. 125, kop. 75
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Geografia
URL (primery)http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=707
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 101, s. 5-6
PURLCitation link

More like this:

Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczyzny, część zachodnio-półniowa, przez W. K. Tóplitz / Kopernicki Walery
Geografia historyczna dawnej Polski z dodaniem mapy Rzeczypospolitej J. Babireckiego / Gloger, L.
Do dziejów Słowiańszczyzny
Rzeki wałdajsko sarmackie / Nałkowski W.
Z nad jeziora Odrydzkiego w Macedonii
Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołynm, z materyałów zebranych przez Zofię Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w powiecie zwiahelskim / Kopernicki Izydor
Źródła do dziejów Słowiańszczyzny. I. Helmolda kronika słowiańska z XII w. z języka łacińskiego na polski przełożona, z mapą ułożoną przez Jana Papłońskiego