Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00101
AutorKopernicki Walery
Titel

Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczyzny, część zachodnio-półniowa, przez W. K. Tóplitz

OrtWarszawa 1882, fol., 1:2.000000, kop. 60
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Geografia
URL (primär)http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=320
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 101, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rzeki i jeziora, tekst objaśniający do mapy hydrograficznej dawnej Słowiańszczyzny, przez W. K. / Kopernicki Walery
Ein Grabstein in Töplitz bei Rudolfswert / Črnologar, K.
Charakterystyka, fizyczna ludności galicyjskiej. Część I i II. / Majer; Kopernicki
Źródła do dziejów Słowiańszczyzny. I. Helmolda kronika słowiańska z XII w. z języka łacińskiego na polski przełożona, z mapą ułożoną przez Jana Papłońskiego
Zachodnio-europiejskie postanowienia pokutne w języku cerkiewnoslowiańskim / Vondrák V.
Zaraza słowiańszczyzny w emigracji
Bracia czescy w dawnej Polsce