Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00078
Titel

Kilka słów o świątyniach i domach mieszkalnych u Słowian

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1842, nr. 38-9
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 78, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O świątyniach słowiańskich czyli kontynach
Rozprawa o świątyniach starożytnych i o słowiańskich / Aigner Piotr