Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00366
Autor(Chrzanowski Leon)
Titel

Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian

OrtKraków 1848, 8° s. 8
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 366, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian Austryi / C. L.
Kilka słów o charakterze dziejowym Słowian / Prószczyński Ludomir
Kilka słów o świątyniach i domach mieszkalnych u Słowian
Kilka słów o charakterze dziejowym Słowian i ich posłannictwie / Prószczyński Ludomir
Kilka słów o Słowacy / Szukiewicz Wojciech
Kilka słów o Rusi. / Miłkowski Zyg.
Kilka slow o Podole