Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00072
AutorOlechnowicz Franc.
Titel

Wyjątek z pisma p. t. Filozofia sławiano-celtycka

OrtKraków 1869, 8°, s. 122. kop. 50
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Filozofia
URL (primär)https://polona.pl/item/82084661/
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 72, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pisma, t. II. / Spasowicz
Filozofia Cziczeryna / M. Zdziechowski
Gogol, szkic krytyczny, wyjątek z dzieła Wodozowa p. t. Nowaja ruskaja literatura
Filozofia pierwotna (Animizm). / Witort, J.
Włodzimierz Sołowiew. Pisma, t. VII. / Włodzimierz Spasowicz
Pisma t. IV. Petersburg 1892. / Spasowicz
Wyjątek z listu z Pragi / Dubrowski Piotr