Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Filozofia lieferte 5 Treffer
1

Charakterystyka filozofii słowiańskiej

- Rok. 1844, (X), s. 1
2

Wyjątek z pisma p. t. Filozofia sławiano-celtycka

Olechnowicz Franc. - Kraków 1869, 8°, s. 122. kop. 50
3

System nauki żywej czyli filozofii słowiańskiej 1859-1873 w Polsce

Jastrzębowski Wojciech - Warszawa 1873, folio w 8° złożone (tab)
4

Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej

Libelt Karol - Dzieła. Pozn. 1874-75 I
5

Stanowisko filozofii słowiańskiej w dziedzinie badań językowych wogóle. Odb. z Tyg. nauk.

Trzaskowski Bron. - Lwów 1865, 8°, s. 9, hal. 60