Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00071
Titel

Charakterystyka filozofii słowiańskiej

ErschienenRok. 1844, (X), s. 1
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Filozofia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 71, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jerzyk, król Czechów. (Charakterystyka) / Prochaska Ant.
Charakterystyka fizyczna ludności Podola / Talko-Hryncewicz Jul.
Charakterystyka fizyczna górali ruskich / Kopemicki J.
Charakterystyka fizyczna ludów Litwy i Rusi.
Z Rusi halickiej, np. Myron. (Charakterystyka chwili obecnej. Ruch literacki)
Paweł Piasecki, historyk polski XVII w. Część I. Życiorys i charakterystyka ogólna pisarza / Szelągowski, A.
Charakterystyka fizyczna Rusinów naddnieprzańskich podana p. Czubińskiego, porównana z charakterystyką Rusinów galicyjskich / Majer J.