Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00071
Titel

Charakterystyka filozofii słowiańskiej

ErschienenRok. 1844, (X), s. 1
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Filozofia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 71, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej / Libelt Karol
System nauki żywej czyli filozofii słowiańskiej 1859-1873 w Polsce / Jastrzębowski Wojciech
Stanowisko filozofii słowiańskiej w dziedzinie badań językowych wogóle. Odb. z Tyg. nauk. / Trzaskowski Bron.
Charakter narodowy filozofii polskiej / Struwe, H.
Charakterystyka narodu moskiewskiego
Jerzyk, król Czechów. (Charakterystyka) / Prochaska Ant.
Charakterystyka fizyczna ludu ukraińskiego / Talko-Hryncewicz Jul.