Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00044
AutorTeresa Jadwiga
Titel

Słowianie, uroczystości i obrzędy

OrtWarszawa 1908, 16, s. 28. hal. 16
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=1083
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 44, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dwie uroczystości w teatrze czeskim / J. Kozłowski
Madziarzy wobec uroczystości Kollara
Obchód uroczystości na cześć poety Stanka Vraza w Zagrzebiu / Grabowski Br.
Staroczeskie zwyczaje doroczne, przesądy, uroczystości i zabawy ludowe. Rec. S. Matusiak / Zibrt
Staroczeskie zwyczaje doroczne, przesądy, uroczystości i zabawy ludowe. Rec. Br. Grabowski / Zibrt
Uroczystości Palackiego w Pradze
Puszkin i uroczystości puszkinowskie, (mowa o utworach) / Długosz Józef