Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00033
AutorKlatecki Ignacy
Titel

Nowe lato, uroczystość starosłowiańska. (u Czechów i Łużyczan)

ErschienenWarta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1885, s. 5211-3, 5219-21, 5229-31, 5237-8, 5245-7, 5253-5, 5262-4
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/92995
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 33, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Gramatyka starosłowiańska / Łoś J.
Popielnice starosłowiańskie
Wybór tekstów starosłowiańskich / Słoński S.
Badania o tłómaczeniach pisma św. na język starosłowiański
Popielnice starosłowiańskie i obrzędy przy pogrzebach
Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański
Badania nad językiem starosłowiańskim czyli cerkiewnym