Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00022
AutorGrajnert Józef
Titel

Zarysy z życia Słowian (O pogrzebach)

ErschienenTygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 33, 35, 37, 44; 1864, nr. 30
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/39290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 22, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z życia Słowian / Leciejewski Jan
Zarysy charakteru Germanów i Słowian / A(damowicz) A(leksander)
Zarysy z nad Bugu. / Kunicki L.
Z literatury i życia. (Wspomnienie o Puszkinie.) / Tymon nie z Aten
Z życia Słowieńców / Leitgeber W.
Z życia ukraińskiego / Wasilewski L.
O wpływie religii chrześcijańskiej na cywilizacyę Słowian / Jaroszewicz Józef