Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00020
AutorMaciejowski W. A.
Titel

O pracach naukowych Wójcickiego z uwagą dzieła Sacharowa

ErschienenJutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 29-36
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:37113&theme=nukat
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 20, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rzut oka na dzieje Polski najdawniejsze z uwagą na Litwę i Ruś. / Maciejowski W. A.
Rozbiór dzieła St. Kaulfussa o Słowianach / Maciejowski W. A.
O pracach naukowych komisyi ustanowionej przy uniwersytecie św. Włodzimierza, dla opisania kijowskiego naukowego okręgu 1849-1853. / Padalica Tad.
Wójcickiego: Życiorysy znak. ludzi / Dobrowski Józef
Sprawozdanie z dzieła Kielsiewa o rozkole
Szafarzyk Paweł J. O pracach jego.
O pracach komisyi archeologicznej państwa rosyjskiego / Uwarow Sergiusz