Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00020
AutorMaciejowski W. A.
Titel

O pracach naukowych Wójcickiego z uwagą dzieła Sacharowa

ErschienenJutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 29-36
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:37113&theme=nukat
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 20, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wójcickiego: Życiorysy znak. ludzi / Dobrowski Józef
Wójcickiegi Wł. Karamzin Mikołaj
Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie / Maciejowski Wacław Aleks.
Badania historyczne: Mytologia słowiańska, Pobożność chrzęść. i zatrudnienia domowe Słowian / Maciejowski Wac.
Rozbiór dzieł Haxthausena i Fabriciusa o Słowiańszczyźnie / Maciejowski W. A.
Rozbiór dzieła St. Kaulfussa o Słowianach / Maciejowski W. A.
Rozbiór dzieł Kaspara Zeussa i Hermanna Müllera o Słowiańszczyźnie / Maciejowski W. A.