Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00019
Titel

Chodakowskiego listy do jednego z krewnych pisane

ErschienenAthenaeum. Wilno 1842, I, 227-36; IV, 204-18
Anmerkung(O horodyszczach).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/131319
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 19, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy Chodakowskiego z lat 1817-1821.
Listy o rzeczach morawskich, pisane przez Czecha
Listy z podróży przez Czechy do Wiednia / Ch(łędowski) W.
O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem i W. Surowieckiego Zdanie o piśmie Chodakowskiego z dodaniem krótkiej wiadomości o Chodakowskiego i korespondencyi jego. / Czarnocki Adam
Listy z Pragi
Listy z Czech / Smorczewski Adolf
Listy z Czech