Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00014
Titel

Podział czasu u Słowian

ErschienenNowy kalendarz dom. 1832, s. 13
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 14, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rachuba czasu u Słowian. Rocznik petrokowski / Tworkowski Fr.
Podział opieki / Maszewski Adam
Podział historyi literatury polskiej na okresy / Tretiak, J.
Ruś chełmska od czasu rozbioru Polski / Bańkowski Emil
Panslawizm. Polska i traktat w San Stefano, artykuły wstępne "Czasu" podczas kongresu berlińskiego (Przedruk z Czasu)
Z Pragi. (Położenie geogr. Czech. Podział ludności. Walka narodowościowa) / Karłowicz J.
Z dziejów rosyjskiej cenzury. (Odb. z Czasu) / Tretiak Józef