Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00014
Titel

Podział czasu u Słowian

ErschienenNowy kalendarz dom. 1832, s. 13
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 14, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Podział opieki / Maszewski Adam
Z Pragi. (Położenie geogr. Czech. Podział ludności. Walka narodowościowa) / Karłowicz J.
Podział historyi literatury polskiej na okresy / Tretiak, J.
Praga czeska. (P. Tomaszczuk, kto zacz jest? Podział Czech. Czeska prowincja w nowym teatrze) / Jelinek Edward
Na Rusi halickiej. (Siły gospodarcze. Życie polityczne i podział na stronnictwa. Stowarzyszenia, Kultura obyczajowa i t. d.) / Chołoniewski Ant.
Kilka słów o słowiaństwie i słowiańszczyznę / Bońkowski H. N.
Słowiańszczyzna a słowianofilstwo