Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00849
AutorZdziechowski M.
Titel

Bajronizm czeski. 1. Karol Hynek Macha, s. 9-43; 2. Następcy Machy: Sabina, Nebeski, Fricz, Mayer, Pfleger, Morawski, Halek, Zakończenie). W książce Byron i jego wiek, s. 1-93.

OrtKraków 1897
AnmerkungZob. nr. 244.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 849, s. 37-40
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich / Zdziechowski Maryan
Byron i jego wiek, studya porównawczo-literackie / Zdziechowski M.
M. i bajronizm czeski / M. Zdziechowski
Mickiewicz i Palacki / Żdziechowski M.
Dążenia i ideały czeskie / Zdziechowski Maryan
Odrodzenie Chorwacyi w poezyi wieku XIX. Illiryzm, Stanko Vraz, Iwan Mazuranić, Piotr Preradowić / Zdziechowski Maryan
Ante Pavićić / Zdziechowski M.