Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Małecki A lieferte 4 Treffer
1

Co rozumieć o runach słowiańskich i o autentyczności napisów na Mikorzyńskich kamieniach

Małecki Ant. - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1872, (VII), s. 226-46;
2

Religia Słowian w bałwochwalczej epoce

Małecki A. - Kronika rodzinna 1871, s. 257, 277
3

Co rozumieć o runach słowiańskich i o autentyczności napisów na Mikorzyńskich kamieniach

Małecki Ant. - Z przeszłości dziejowej. Pomniejsze pisma. Krak. 1897, I, 243-76
4

Kościelne stosunki w pierwotnej Polsce

Małecki А. - Prz. Naukowy i literacki. 1875, I, 393