Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00355
AutorMałecki A.
Titel

Religia Słowian w bałwochwalczej epoce

ErschienenKronika rodzinna 1871, s. 257, 277
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/56334
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 355, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Religia, pobożność i zatrudnienia domowe dawnych Słowian
Religia caryzmu
Religia caryzmu
Nowy Sącz w epoce Wazów. II / Sygański, J.
Potomkowie Słowian w Hanowerskim / Parczewski, A.
Atlas historyczny ziem Ruskich Korony w epoce przełomu z w. XVI-go na XVII-ty / Jabłonowski, A.
Etniczna postać Ukrainy w epoce zjednoczenia jej z koroną