Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ź lieferte 124 Treffer
1

Słów kilka o kilku słowach (kilka rzutów o Słowianach)

Ź. - Tygodnik petersburski 1840, s. 104-5, 120-2
2

Georgii Ribay Sexcenta et octo Adagia slavica

Z. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin 1900. V 1, 3-25.
3

Z nad brzegów Newy. Wrażenia z podróży po Dalmacyi, Hercogowinie i Bośni

W-z. S-z. - Ateneum Warszawa. 1882. IV. 292-319
4

Nowe wiadomości o Słowianach i Rasach ze źródeł arabskich

F. Z. - Biblioteka warszawska 1871, II, 505-8
5

Nowe źródło dziejów słowiańskich (Al-Bekri)

Z. G. - Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1879, s. 90
6

O imionach własnych słowiańskich

Gloger Z. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1875, II, 397
7

Skutki materyalizmu i rewolucyi. (Słowiańszczyzna Czechy, carat, nihilizm)

Diębicki Z. - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1871, I, 160-6
8

Z Paryża. W styczniu 1905 r.

Z. dr. - Świat słowiański 1905, I, 63-8
9

Z literatury czeskiej. (O piśmie: Szwanda Dudak)

Z. P. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1884, I. 112
10

Poetki czeskie. (Szkoła romantyczna: Studniczkowa, Mühlsteinowa, Dworzakowa, Geisslowa)

Przesmycki Z. - Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1888, s. 289, 297, 321, 352