Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00479
AutorZ. dr.
Titel

Z Paryża. W styczniu 1905 r.

ErschienenŚwiat słowiański 1905, I, 63-8
Anmerkung(Opis uroczystego posiedzenia ligi celto-słowiańskiej).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Korespondencye
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 479, s. 21-24
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

List z Paryża w czerwcu (o Szewczence) / E. U.
Wyjątek z przejażdżki, odbytej w r. 1862. / Bol. z Ukrainy
Z Pragi i Pilzna 13 lut. 1905. / Grabowski Tad. St.
Polskie glosy botaniczne w mogunckim zielniku z r. 1484. / Celichowski, Z.
Od absolutyzmu do konstytucji w Rosyi (1548-1905) / Szarłowski Alojzy
Podlaskie »Hospody pomyłuj« 1872-1905. / Ottonówna
Petersburg w r. 1720, według opisu Polaka / Kętrzycki W. dr.