Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00175-1
AutorZ. G.
Titel

Nowe źródło dziejów słowiańskich (Al-Bekri)

ErschienenLech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1879, s. 90
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/52503
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 175, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Al-Bekri o Polakach / Piekosiński, F.
Nowe dokumenty do dziejów apostołów słowiańskich / Grabowski Bron.
Nowe dokumenty do dziejów apostołów słowiańskich / Grabowski B.
Co Al-Bekri opowiedział o Słowianach i ich sąsiadach / Łebiński Wł.
Wiadomości o Słowianach zawarte w dziele etnografa arabskiego Al-Bekri / Merczyng H.
Zarys dziejów literatur i języków słowiańskich / Brückner A.
Źródło rosyjskiego nihilizmu