Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for skripta VŠ provides 763 hits
81

Cvičení z české mluvnice

Trnková, Alena Jinočany 1991
82

Važnejšije koncepcii sovremennoj rusistiki. Učebnoje posobije dlja filologov vysšich učebnych zavedenij

Burmistrovič, Jurij Jakovlevič Abakan 2008
83

Logopedie. Učební text pro bakalářské studium speciální pedagogiky. 2., přeprac. a rozš. vyd

Neubauer, Karel Hradec Králové 2007
84

Archaická latina

Pultrová, Lucie; Urbanová, Daniela; Malá, Marie; Šubrt, Jiří Praha 2006
85

Cvičení ze staroslověnštiny

Pallasová, Eva Brno 1990
86

Latinitatis christinae fundamenta. 1. díl. Úvod do biblistiky a patristiky

Flossmann, Karel Editor Kurzová, Helena České Budějovice 2000
87

Latinitatis christinae fundamenta. 2. díl. Sv. Augustin, křesťanská latina

Aurová, Miroslava; Kurzová, Helena České Budějovice 2000
88

Praktická cvičení ze slovenštiny

Hedvičáková, Jaroslava; Listíková, Renáta Praha 1990
89

Dialog a jeho uplatnění při výstavbě textu vysokoškolských učebnic

Machová, Svatava, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 197-200
90

Dvě poznámky k pragmatice vysokoškolských skript

Švehlová, Milena, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 225-228