Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ016446
Author(s)Švehlová, Milena
Title

Dvě poznámky k pragmatice vysokoškolských skript

PublishedUčební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 225-228
Languagecze
Classification (CZ)Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Pragmatika
Classification (EN)Language teaching, its theory, and methodology
Pragmatics
Subjectsskripta VŠ; dialogy; komunikace
Subjects (DE)Hochschulskripten; Dialoge; Kommunikation
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/16446
PURLCitation link