Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for skripta VŠ provides 763 hits
51

Jazyk latinský. Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotním zaměřením

Strakošová, Soňa Ostrava 2000
52

Latina pro studenty východoslovanských jazyků

Žaža, Stanislav Brno 2000
53

Latina 1. 3. vyd

Krtková, Jitka Ústí nad Labem 2000
54

Latina 2. 2. vyd

Krtková, Jitka Ústí nad Labem 2000
55

Ruský jazyk pro začátečníky 1, 2

Svobodová, Jiřina; Rykovská, Milena Plzeň 2000
56

Základy staroslověnštiny 1. Gramatická cvičení

Pallasová, Eva; Pacnerová, Ludmila Brno 1991
57

Úvod do studia českého jazyka. 2., přeprac. vyd

Hrbáček, Josef Praha 1994
58

Učebnice srbocharvátštiny 3

Tondlová, Milica; Maričič, Marina Praha 1992
59

Texty ke korekturám. Pro studenty učitelství českého jazyka na všech stupních škol

Klímová, Květoslava; Kneselová, Helena Brno 2001
60

Odborný překlad - francouzština

Ježková, Slavomíra Praha 2000