Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for kontakty jazykové provides 3346 hits
81

Czech-Slovak

Zeman, Jiří, in: Kontaktlinguistik, Berlin, de Gruyter ; 1997, s. 1650-1655
82

Tschechisch-Deutsch

Povejšil, Jaromír, in: Kontaktlinguistik, Berlin, de Gruyter ; 1997, s. 1656-1662
83

Tschechisch-Polnisch

Lotko, Edvard, in: Kontaktlinguistik, Berlin, de Gruyter ; 1997, s. 1662-1669
84

Slowakisch-Tschechisch

Ripka, Ivor, in: Kontaktlinguistik, Berlin, de Gruyter ; 1997, s. 1702-1707
85

Tschechen und Deutsche. Die Geschichte einer Nachbarschaft

Brügel, Johann Wolfgang, in: Nachbarn im Gespräch, Regensburg, 1994, s. 215-297
86

Neoddalujme uměle spisovnou češtinu a slovenštinu

Jelínek, Milan, in: Českoslovenství - středoevropanství - evropanství 1918-1998 : Úvahy, svědectví, fakta, Brno, Konvoj ; 1998, s. 422-429
87

Current issues in Japanese-foreign contact situations

Neustupný, Jiří V., in: Kyoto Conference on Japanese Studies 1994. Vol 2, Kyoto, International Research Center for Japanese Studies ; 1996, s. 208-216
88

Ztratila význam?

Leška, Oldřich, in: Lidové noviny (Praha), 3, č. 49, 1990, s. 5
89

Nejnovější česko-kašubské kulturní kontakty

Kaleta, Petr, in: Národopisná revue, 13, č. 4, 2003, s. 233-234
90

Češko-makedonskite kniževni vrski - sostojbi i perspektivi

Stojmenska-Ellzeser, Sońa, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 309-311