Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for kontakty jazykové provides 3346 hits
71

České kontaktové javy v slovenskom individuálnom vyjadrovaní

Sokolová, Miloslava, in: Česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918 - 1930 : Literatúra, jazyk, históra, pedagogika, Košice, 1991, s. 225-239
72

Deutsche und tschechische Sprache in den böhmischen Ländern

Skála, Emil, in: Deutsche und Tschechen : Nachbarn im Herzen Europas. Beiträge zu Kultur und Politik, Köln, Verlag Wissenschaften und Politik 1995, s. 90-99
73

Od jazykových sporů k železné oponě - Horní Rakousy a jižní Čechy. Hranice v politice, hospodářství a všedním dni ve 20. století

John, Michael, in: Kultury na hranici : Jižní Čechy - Jižní Morava - Waldviertel - Weinviertel, Wien, Promedia Druck ; 1995, s. 91-103
74

Czechs, Slovaks, and Slovak linguistic separatism of the mid-nineteenth century

Agnew, Hugh LeCaine, in: Czech and Slovak Experience, Houndmills - London, MacMillan ; 1992, s. 21-37
75

Povlijal li e turskijat ezik vărchu bălgarskata temporalna sistema?

Šaur, Vladimír, in: Ezik i literatura (Sofija), 46, č. 1, 1991, s. 32-40
76

Beziehungen zwischen Böhmen und Sachsen in der frühen Neuzeit: Auswirkungen auf Sprache und Konfession in St. Joachimsthal

Wolf, Herbert, in: Tgolí chole Mêstró : Gedenkschrift für Reinhold Olesch, Köln, Böhlau ; 1990, s. 291-310
77

S angličtinou na Slovensko

Krybusová, Lenka, in: Týdeník Hit Kroměřížska, 2002, 19.3.2002
78

Slowakisch

Dolník, Juraj, in: Sprachkulturen in Europa : Ein internationales Handbuch, Tübingen, Narr Verlag ; 2002, s. 275-280
79

Užitečné setkání

Wiendl, Jan, in: Česká literatura, 49, č. 1, 2001, s. 110-111
80

Slováci zapomínají česky pomaleji

Holecová, Simona, in: Hospodářské noviny (Praha), 2002, 1.10.2002