Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for kontakty jazykové provides 3346 hits
41

Zur Stadtsprache der Brünner Deutschen bis zum Jahr 1945 (mit einem kleinen Brünner Sprach- und Kulturschatz im Anhang)

Englisch, Norbert, in: Leute in der Grosstadt, Brno, 1992, s. 85-104
42

"... denn wer nicht grüsst, ist ein Puffz!"Anmerkungen zum Grussverhalten der deutschsprachigen Bewohner von Böhmen und Mähren-Schlesien in den dreissiger Jahren

Englisch, Norbert, in: Festschrift für Heinz Engels zum 65. Geburtstag, Göppingen, 1991, s. 231-240
43

K výzkumu kontaktů češtiny a slovenštiny v České republice po rozpadu Československa

Zeman, Jiří, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 2, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 109-118
44

Čes'ko-ukrajins'ki "pidstupni druzi perekladača"jak problema linhvodydaktyky

Palamarčuk, Ol'ha L., in: Opera Slavica, 5, č. 4, 1995, s. 25-29
45

Aby i Čechové písem i kněh našich užívati mohli: 300 rokov slovenskej jazykovedy

Ďurovič, Ľubomír, in: Mosty (Bratislava), 5, č. 7, 1996, s. 4-5
46

Tvornost razmerja med slovenskim in češkim jezikoslovjem 20. stoletja

Vidovič-Muha, Ada, in: XXXII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 24.6.-13.7.1996, Ljubljana, 1996, s. 77-85
47

Dětem je slovenština již vzdálenější

Moržol, Marcel, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1998, 24.7.1998
48

České děti slovenštině nerozumějí

hoj, in: Lidové noviny (Praha), 1998, 21.7.1998
49

Mladým Čechům se slovenština vzdaluje

Holecová, Simona, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1999, 4.1.1999
50

Výhody blízké příbuznosti češtiny a slovenštiny

Jelínek, Milan, in: Idea Československa a střední Evropa : Sborník příspěvků z konference, Brno, 1994, s. 271-283