Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jednotlivá nářečí provides 521 hits
11

Kapitola o nářečích 1

Čižmárová, Libuše, in: Malovaný kraj, 36, č. 6, 1998, s. 38-39
12

Kapitola o nářečích 2, 3, 4

Čižmárová, Libuše, in: Malovaný kraj, 37, č. 1, 2, 3, 1999, s. 14-15, 14, 43
13

Nářečí v Kloboukách u Brna

Fic, Karel, in: Klobouky u Brna : Město, dějiny, krajina a lidé, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1998, s. 429-433
14

Jazyk Klatovska se nevyvíjel tak sevřeně jako řeč Domažlicka

šd, in: Týdeník Klatovska, 1998, 4.11.1998
15

Dobré den, sósede!

Konečná, Hana, in: Rovnost (Brno), 1999, 13.11.1999
16

K fenoménu jinakosti na vzorku doudlebského nářečí

Holub, Zbyněk, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 226-231
17

Nářeční situace v městečku Broumov

Oberreiterová, Hana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 157-164
18

Staročeši na Horňácku. Pět vyprávění z Horňácka

Šlosar, Dušan, in: Literární noviny (Praha), 2000, 23.8.2000
19

Nářečí na Tišnovsku

Fic, Karel, in: Sborník Okresního muzea Brno-venkov, Brno, 1999, s. 57-61
20

Nářečí na Veselsku

Hlubinková, Zuzana, in: Veselsko, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1999, s. 161-166