Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for skripta VŠ provides 763 hits
21

Němčina pro posluchače LF VŠZ v Brně. 4., nezměn. vyd

Prudký, Jan; Červínková, Olga Brno 1996
22

Cvičení a texty ke studiu slovanské filologie a staroslověnštiny

Davidová, Dana; Bogoczová, Irena Ostrava 1995
23

Sandwich English. A course of English for lower intermediate students. 1, 2

Kučerová, Hana Brno 1996
24

Intenzívní kurs španělštiny 2. Program pro audioorální cvičení. 3., zcela přeprac. vyd

Reska, Jaroslav Ostrava 1996
25

Modelová cvičení tvaroslovná, lexikální, syntaktická a stylizační k učebnici Čeština pro cizince. 3. vyd

Fišerová, Věnceslava Praha 1995
26

Ruská textová cvičebnice

Krystýnková, Jarmila Brno 1998
27

Pour des Apprenants actifs. Le français langue étrangère à Hradec Králové

Geffroy-Konštacký, Daniele Hradec Králové 1997
28

English for the Enviroment

Romová, Hana Praha 1998
29

Hovorová čínština v příkladech. 1-4

Švarný, Oldřich Olomouc 1998
30

Francouzské texty a slovní zásoba k tématům: politika, služby, volný čas, sport, zločinnost

Maurová, Hana Plzeň 1997