Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for derivace provides 353 hits
11

Řehtající koně, kdákající slepice, težkopádní šrotýři... Každodenní život pozdně středověkého města očima a ušima hudebníků

Hlávková Mráčková, Lenka, in: Studia mediaevalia Bohemica, 3, č. 2, 2011, s. 275-285
12

Semaziologicko-onomaziologická derivace jako úsek lexikologie

Filipec, Josef, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 2, č. 2, 1983, s. 12-13
13

Odšťavňovač, nebo odšťavovač?

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 66, č. 2, 2015-16, s. 86-88
14

Greek and Latin in English Today

Krill, Richard M. Wauconda (IL) 1990
15Horodens'ka, Kateryna H.
16

Slovesa se zdvojenými předponami zne-, zane- (zneklidnit, zanedbat)

Hauser, Přemysl, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 200-203.
17

Sobre los adjetivos derivados en -al

Bartoš, Lubomír, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 28, č. L 19, 1998, s. 39-43
18

Comenius/Komenský - ein deoikonymischer Herkunftsname

Šrámek, Rudolf, in: Ord och nagra visor Tillägnade Kurt Zilliacus, Helsinki, 1997, s. 296-299
19

Poslanecká imunita v slovotvorných souvislostech

Bozděchová, Ivana, in: Naše řeč, 86, č. 3, 2003, s. 164-166
20

Prefixace, její povaha a místo v slovotvorné soustavě

Hauser, Přemysl, in: Slovo (Brno), č. 4, 1997, s. 3-7