Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for derivace provides 353 hits
21

Substantivderivation im Frühneuhochdeutschen im synchronen und diachronen Vergleich

Eichler, Birgit, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 1 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU 1995, s. 59-72.
22

Podstatná jména odvozená předponou a koncovkami vzoru stavení (nábřeží, přímoří, Pomoraví)

Hauser, Přemysl, in: Profesor Lumír Klimeš jubilující [L. Klimeš...], Plzeň, ZČU 2005, s. 50-54.
23

Some special problems of imperfective derivation in Czech

Townsend, Charles Edward, in: Modern Czech Studies, Providence, Brown Univ. ; 1999, s. 38-47
24

Aktual'nyje voprosy semantičeskoj derivacii v morfologii (na primere temporal'nych form)

Sabitova, R. R., in: Opera Slavica, 13, č. 4, 2003, s. 1-6
25

Reflexiva

Dočekal, Mojmír, in: Setkání bohemistů Cikháj 2004 [Cikháj 2004] : Sborník, Brno, Vyd. vlastním nákladem ; 2004, s. 58-73
26

Prefixace v angličtině. Typologická změna?

Bauer, L., in: Acta Linguistica Hungarica (Budapest), 50, č. 1-2, 2003, s. 33-40
27

La dérivation suffixale en diachronie: exemple de tendresse / tendreté

Štichauer, Jaroslav, in: Échanges: créer, interpréter, traduire, enseigner : Actes du 7e séminaire international d'études doctorales (Poznań, du 18 au 20 septembre 2003), Łask, Leksem ; 2004, s. 247-252
28

Jazyková nominace: pár poznámek ke komplementaritě derivace a kompozice ve vývoji italštiny

Štichauer, Pavel, in: Radost z jazyků [RJazFČ] : Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2014, s. 50-58
29

On concatenative and nonconcatenative lexeme-formation patterns in English

Klégr, Aleš, in: Linguistica Pragensia, 25, č. 2, 2015, s. 89-102
30

Lexikální síť DeriNet: elektronický zdroj pro výzkum derivace v češtině

Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk; Vidra, Jonáš; Straka, Milan, in: Časopis pro moderní filologii, 98, č. 1, 2016, s. 62-76