Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for derivace provides 353 hits
51

Adjetivos sufijados de reciente creación

Bartoš, Lubomír, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 6, 2006, s. 3-20
52

Parémie a ich frazeologické deriváty v súčasnej slovenčine

Mlacek, Jozef, in: Parémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 55-59.
53

Přídavná jména individuálně přivlastňovací na -ův, -in

Hauser, Přemysl, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 13-16.
54

K problematike konverzie v anglickom jazyku

Štekauer, Pavol, in: Časopis pro moderní filologii, 76, č. 2, 1994, s. 71-79
55

Slovanská posesiva derivovaná segmenty -ov-/-ow- nebo -in-/-yn

Karlík, Petr, in: Jezikovna predanost, Maribor, 2006, s. 214-228
56

Je evoluce plynulá? aneb Graduální vs. gradualistický

Štícha, František, in: Vesmír, 87, č. 12, 2008, s. 889
57

The role of metonymy in Czech word-formation

Janda, Laura A., in: Slovo a slovesnost, 71, č. 4, 2010, s. 260-274
58

Semantyko-slovotvirni transformaciji tvirnoho slova jak central'ne teoretične pytannja deryvacijnoji semantyky v osnovocentryčnomu slovotvori

Skvarok, Oksana, in: Opera Slavica, 20, č. 2, 2010, s. 13-24
59

Neologisms of the "on-the-pattern-of"type: analogy as a word-formation process?

Klégr, Aleš; Čermák, Jan, in: The Prague School and Theories of Structure [PSTS], Göttingen, V&R Unipress ; 2010, s. 229-241
60

Český slovotvorný systém 21. století v databázích

Klímová, Jana, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 147-151.