Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Semiotics. General semantics provides 859 hits
11

The modes of presentation: concepts

Materna, Pavel, in: Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning, Praha, Filosofia ; 1995, s. 390-405
12

Epistemická kompetence a problémy sémiotického rozhodování

Tondl, Ladislav, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 24-40.
13

Existují abstraktní (ideální) entity?

Materna, Pavel, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 294-300.
14

Hledání podstaty jazykového znaku

Šiška, Zbyněk, in: Studia philologica, 6, 1995, s. 7-9
15

Quine a význam

Peregrin, Jaroslav, in: Filosofický časopis, 43, č. 5, 1995, s. 861-863
16

Význam a komunikace

Koťátko, Petr, in: Filosofický časopis, 43, č. 5, 1995, s. 863-868
17

Sobre el origen y el desarrollo de la semiótica

Černý, Jiří, in: Linguistica Pragensia, 8, č. 1, 1998, s. 20-35
18

Mimesis a možné světy

Doležel, Lubomír Kaiser, Petr, in: Česká literatura, 45, č. 6, 1997, s. 600-624
19

Why does 2 mean "2"? Grist to the anti-Grice mill

Seuren, Pieter A. M., in: Functional Description of Language : Proceedings of the Conference (Prague, November 24-27 1992), Praha, MFF UK ; 1993, s. 225-235
20

"A la recherche du sens caché..."

Horák, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. B 44, 1997, s. 9-19