Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Semiotics. General semantics provides 859 hits
21

Quine a sémantika

Niederle, Rostislav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. B 44, 1997, s. 43-48
22

Neviditelné znaky

Nebeský, Ladislav, in: Česká literatura, 46, č. 1, 1998, s. 65-72
23

Memory, language and brain

Andrews, Edna, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 4 s.
24

Pojmy a ekonomie

Niederle, Rostislav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. B 45, 1998, s. 63-67
25

Na okraj (v tomto případě sémiotiky)

Doubravová, Jarmila, in: Kritický sborník, 18, č. 1, 1998-99, s. 61-62
26

Význam a rozumění

Koťátko, Petr, in: Mezi jazykem a vědomím, Praha, Filosofia ; 1999, s. 21-31
27

Two levels of semantics

Materna, Pavel, in: Mezi jazykem a vědomím, Praha, Filosofia ; 1999, s. 33-39
28

Symptom, Index, Konnotation

Jiránek, Jaroslav, in: Zeitschrift für Semiotik (Tübingen), 14, č. 4, 1992, s. 367-382
29

Mukařovský's semiotic conception of poeticity and its role in the development of the Prague Circle

Leška, Oldřich, in: Jan Mukařovský and the Prague School, Potsdam, Univ. Potsdam ; 1999, s. 200-202
30

Tázání po symbolu

Kořenský, Jan, in: Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ČSAV ; 1992, s. 194-197