Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Semiotics. General semantics provides 859 hits
41

Symbol a typ jako myšlenkové figury

Vaněk, Jiří, in: Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ČSAV ; 1992, s. 78-82
42

Dvě dogmata sémantiky

Fiala, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 73-80
43

K emotivní sémantice a sémiotice

Volková, Bronislava, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 1, 1992, s. 11-21
44

Initium - centrum - finis v lingvistické teorii

Kamiš, Karel, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 29-36
45

Semiotics and art history. (Impact of Prague Linguistic Circle on the history of art.)

Bakoš, Ján, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 6 s.
46

Jakobson's Veni vidi vici or iconicity in language

Čmejrková, Světla, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 10 s.
47

Semiosis

Luelsdorff, Philip A., in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 38 s.
48

Reference and context

Vlk, Tomáš, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 65-66, 1996, s. 13-20
49

A series of explicata for the notion of meaning

Sgall, Petr, in: Theoretical linguistics and grammatical description : Papers in honour of Hans-Heinrich Lieb, Amsterdam, Benjamins ; 1996, s. 313-321
50

Meaning and "propositional attitudes"

Peregrin, Jaroslav; Sgall, Petr, in: In the world of signs : Essays in honour of Profesor Jerzy Pelc, Amsterdam, Rodopi ; 1998, s. 73-80