Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for General works and basic linguistic concepts provides 429 hits
1

Menschliche Gleichartigkeit und inter- wie intrakulturelle Mannigfaltigkeit

Holenstein, Elmar, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 39-53
2

Vznik moderní jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 14-16
3

Systémové pojetí jazyka

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 18-20
4

Langue - parole

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 20-22
5

Lingvista a přirozený jazyk

Švehlová, Milena, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 92-93
6

Twentieth-century Linguistics: Overview of Trends

Joseph, J. E., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 9, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 4789-4799
7

O řeči postmoderně? Jak? Hledavě?

Kořenský, Jan, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 3-4, 1995, s. 127-132
8

Roman Jakobson - iniciátor nových výskumných trás v jazykovede

Sabol, Ján, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 35-37
9

Making connections, two linguists reflect on new avenues for natural language understanding and generation

Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: Elsnews, 7, 1998, s. 5-7
10

Linguistic function and related terms

Nosek, Jiří, in: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis 21, Budapest, 1990, s. 187-195