Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ003210
Author(s)Kořenský, Jan
Title

O řeči postmoderně? Jak? Hledavě?

PublishedJazykovědné aktuality, 32, č. 3-4, 1995, s. 127-132
Languagecze
Classification (CZ)Obecné otázky. Celkové práce
Classification (EN)General works and basic linguistic concepts
Subjectslingvistika; postmodernismus; paradigmata
Subjects (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik)
NoteZávěr k diskusi, která probíhala na stránkách JazA v letech 1992-95 na téma vztahu mezi jazykovědou a postmoderními paradigmaty. Shrnuty hlavní poznatky z jednotlivých příspěvků (J. V. Neustupného, N. Savického, S. Gajdy, M. Havelky, S. Hubíka)
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3210
PURLCitation link