Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for General works and basic linguistic concepts provides 429 hits
21

K empirickému principu (nečasová úvaha Zdeňku Házovi k 60. narozeninám)

Vykypěl, Bohumil, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 5-12
22

Gedanken zur Grammatikalisierung (frei zusammenhängende Bemerkungen)

Vykypěl, Bohumil, in: Acta linguistica Lithuanica (Vilnius), 52, 2005, s. 81-112
23

Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka

Čech, Radek, in: Varia 13 : Zborník materiálov z 13. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2006, s. 187-195
24

Slovo, písmo, text. O strukturalismu a dekonstrukci

Grygar, Mojmír, in: Český strukturalismus po poststrukturalismu : Sborník z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR k připomenutí třicátého výročí úmrtí literárního vědce a estetika Jana Mukařovského (11. 11. 1891 - 8. 2. 1975) Praha, 8. února 2005, Brno, Host ; 2006, s. 203-232.
25

Dichotomies and scales

Tárnyiková, Jarmila, in: Anglica, 2, 2000, s. 53-64
26

Kognitivní lingvistika

Nebeská, Iva, in: Přednášky z doktorandských dnů 1 [PřednDr 1], Praha, FF UK ; 2006, s. 25-40
27

Pražský lingvistický krúžok a kontext československej lingvistiky

Ďurovič, Ľubomír, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 1-2, 2008, s. 21-24
28

Teleologie jako jeden ze základních pojmů Pražského lingvistického kroužku?

Kořenský, Jan, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 1-2, 2008, s. 44-48
29

[ Teze diskusního příspěvku]

Daneš, František, in: Zeichen und System der Sprache. 2. Bd : Veröffentlichung des 1. internationalen Symposions "Zeichen und System der Sprache"vom 28. 9. bis 2. 10. 1959 in Erfurt, Berlin, Akademie-Verlag ; 1962, s. 62-63
30

Postavení jazykovědy v dnešní společnosti

Daneš, František; Havránek, Bohuslav; Horálek, Karel; Leška, Oldřich; Sgall, Petr; Skalička, Vladimír; Trost, Pavel, in: Literární noviny, 14, č. 21, 1965, s. 6-7