Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for General works and basic linguistic concepts provides 429 hits
51

Eurolinguistik/Europäistik - eine neue Chance?

Lejsková, Alena, in: Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien, Brno, Academicus ; 2009, s. 297-306
52

Metalingvistika

Żmiogrodzki, Piotr Januška, Jiří, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 2, 2013, s. 85-99
53

Implicitní axióm

Kořenský, Jan, in: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie : Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6.-7. 9. 2012 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Belianum ; 2014, s. 43-47.
54

Ke studiu jazykového systému

Sgall, Petr, in: Slovo a slovesnost, 51, č. 1, 1990, s. 31-39
55

Lineární versus transverzální

Romportl, Simeon, in: Slovo a slovesnost, 51, č. 3, 1990, s. 201-209
56

The grammaticalization of K(case)Ps within Minimalism: formalism vs functionalism, synchrony vs diachrony

Tse, Keith, in: Od slova k modelu jazyka : Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, UP ; 2013, s. 310-325.
57

Jazykové vedomie a jeho typy

Horecký, Ján, in: Jazykovědné aktuality, 28, č. 3-4, 1991, s. 69-70
58

Lingvističeskije voprosy v dialogach Platona

Mistrová, Veronika, in: Bulletin ruského jazyka a literatury (Praha), 31, 1990, s. 5-20
59

Concise History of the Language Sciences. From the Sumerians to the Cognitivists

Ed. by Koerner, E. F. Konrad Cambridge 1995
60

Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 2

Oxford 1994