Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów 3 : Praca provides 1 hits
1

Práce v českém jazyce a jazykovém obrazu světa rodilých mluvčích češtiny

Janovec, Ladislav; Wildová, Zuzana, in: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów 3 : Praca, Lublin, Wyd. Uniw. M. Curie-Sklodowskiej 2016, s. 129-156