Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Polština provides 2233 hits
1

Typy struktur opisujących osobowość

Grzesiak, Romuald, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 137-146
2

Slowa-klucze twórczości K. K. Baczyńskiego

Balowski, Mieczysław, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 147-155
3

Formy grzecznosciowe w języku polskim

Damborský, Jiří, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 163-172
4

K některým otázkám jazykové kultury v Polsku po II. světové válce

Pösingerová, Kateřina, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 173-179
5

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej

Raclavská, Jana, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 181-186
6

Nauczanie języka polskiego v środowisku czeskim

Damborský, Jiří, in: Język polski jako język obcy, Lublin, Univ. Marii Curie-Skłodowskiej ; 1992, s. 44-50
7

Mikrosystem hydronimiczny na Kociewiu

Jakus-Borkowa, Ewa, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 171-182
8

Współczsne hipokorystyki na Górnym Śląsku

Nowik, Krystyna, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 95-99
9

Altpolnische Glossen des XIV. Jahrhunderts in einer Handschrift des österreichischen Stifts Melk

Vintr, Josef, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 41, 1995, s. 221-225
10

Reguły deagentywizacji w polszczyźnie

Grzegorczykowa, Renata, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 58-65