Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1998CZ039854
Author(s)Dostál, Jiří
Title

České knihtiskařství v 15. a 16. století

PublishedCo daly naše země Evropě a lidstvu 1 [Co daly naše země... 1] : Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození, Praha, Evropský literární klub ; 1998, s. 252-265
Languagecze
Classification (CZ)Varia
Classification (EN)Varia
Subjectsčeština stará; knihtisk; tisky staré; písmo; typografie; sazba
Subjects (DE)Alttschechisch; Schrift
NotePřehled tiskáren, jejich produkce, používané typy písma, výzdoba starých tisků apod. - Přetisk článku ze sb. téhož názvu vydaného r. 1939
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/39854
PURLCitation link