Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for písmo provides 458 hits
1

Z dějin vývoje písma

Čapka, František; Santlerová, Květoslava Brno 1998
2

Vznik a vývoj písma. 1: Předlatinková a nelatinková písma. 2: Latinková písma

Průšová, Jana Praha 2007
3

The analysis of spoken and written data in the light of language data processing

Garvin, Paul L., in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 63-75
4

Písmo vzniklo o dvě stě let dříve, než vědci tvrdili. Nejstarší písma, která předcházela hieroglyfům, byla vytvořena v Egyptě a nikoli v Mezopotámii

in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 295, 1998, s. 12., 17.12.1998
5

Kniha o písme

Kondratov, Aleksandr Michajlovič Prel. Lerchová, Hana Bratislava 1981
6

5000 let písma

Kéki, Béla Přel. Ziegová, Pavla Praha 1984
7

Writing and Script. A Very Short Introduction

Robinson, Andrew Oxford 2009
8

Přehled vývoje písma

Marečková, Marie Brno 2005
9

Griechisches Schriftdenken und slavische Schriftlichkeit: Glagolica und Kyrillica zwischen Verschriftung und Verschfriftlichung

Miklas, Heinz, in: Das slawische Phänomen : Festschrift für Prof. Dr. Antonín Měšťan zu seinem 65. Geburtstag, Praha, Euroslavica 1996, s. 117-124
10

Rozluštění, které přidalo pět století k raným dějinám Řeků

Bartoněk, Antonín, in: Universitas, 49, č. 2, 2016, s. 3-7