Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1997CZ003403
Author(s)Lunt, Horace G.
Title

Common Slavic, Proto-Slavic, Pan-Slavic: What Are We Talking About? I. About Phonology

PublishedInternational Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 41, 1997, s. 7-67
Languageeng
Classification (CZ)Praslovanština
Classification (EN)Proto-Slavonic
Subjectspraslovanština; jazyky slovanské; fonologie; palatalizace
Subjects (DE)Slawische Sprachen; Phonologie
NotePokus rozlišit vývojová stádia v psl. na základě fonologického vývoje slov. jazyků. Doklady z češtiny, slovenštiny, ruštiny a dalších slovanských jazyků
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3403
PURLCitation link