Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for praslovanština provides 225 hits
1

Praslovanské in7, j6g7la, igra

Šaur, Vladimír, in: Collectanea Slavica, Kraków, Wyd. Oddziału Pol. Akad. Nauk ; 1996, s. 213-219
2

Praslavjanskij jazyk

Suprun, A. Je. Minsk 1993
3

Sporné otázky praslovanského hláskosloví

Šaur, Vladimír, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 106-107
4

K etymologii psl. *koren6

Rejzek, Jiří, in: Slavia, 69, č. 3, 2000, s. 345-347
5

Prasl. *mož6 [o ogonek]

Loma, Aleksandar, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 195-199.
6

Slavic *g7rd7

Blažek, Václav, in: Linguistica Baltica (Kraków), 9, 2001, s. 63-67
7

O psł. *v7znak7, *v7znic6

Wojtyła-Świerzowska, Maria, in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 161-164
8

O vozmožnosti rekonstrukcii praslav. *pręd7k7(j6) 'podvižnyj, bystryj' (vozvraščajas' k Miklošiču)

Varbot, Žanna Žanovna, in: Sophia Slavica [SophSl] : Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám, Brno, Tribun EU ; 2014, s. 57-58
9

Seven Slavic etymologies: *ędro, *gъrdъ, *koristь, *kosъ, *myslь, *naglъ, *němъ

Matasović, Ranko, in: Perspectives of Slavonic Etymology, Praha, Nakl. Lidové noviny 2016, s. 105-112
10

Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti oblertnici rojstva akademika Franceta Bezlaja

Ed. Furlan, Metka Ljulbljana 2012